Eliminera arbetsrelaterad
stress på endast 3 dagar

Lektion 1: Avslöja stressens verkliga källa

Innehåll: Denna lektion fokuserar på att ifrågasätta och omvärdera de tankemönster som ligger till grund för stressupplevelser. Vi utforskar hur våra tankar om en situation eller omständighet snarare än själva situationen skapar stress. Vi introducerar återhämtning och medveten närvaro som verktyg för att observera och sluta att ta vårt tänkande så allvarligt.
 
 
Reflektion:
  • Observera och skriv ner specifika situationer eller omständigheter under dagen där du känner dig stressad.
  • Notera vilka tankar som uppstår i dessa situationer.
  • Praktisera daglig återhämtning för att skapa utrymme mellan situationen och din reaktion.

Lektion 2: Skapa en stödjande
arbetsmiljö och livsstil

Innehåll: Lektionen fokuserar på praktiska strategier för att skapa en arbetsmiljö och livsstil som minimerar stress. Vi diskuterar betydelsen av arbets/liv-balans, betydelsen av goda relationer på arbetsplatsen, och hur man kan skapa struktur och rutiner som stödjer välbefinnande.
 
 
Reflektion:
  • Observera och skriv ner specifika situationer eller omständigheter under dagen där du känner dig stressad.
  • Notera vilka tankar som uppstår i dessa situationer.
  • Praktisera daglig återhämtning för att skapa utrymme mellan situationen och din reaktion.

Lektion 3: Utveckla motståndskraft
och positivt mindset

Innehåll: Lektionen fokuserar på praktiska strategier för att skapa en arbetsmiljö och livsstil som minimerar stress. Vi diskuterar betydelsen av arbets/liv-balans, betydelsen av goda relationer på arbetsplatsen, och hur man kan skapa struktur och rutiner som stödjer välbefinnande.
 
 
Reflektion:
  • Observera och skriv ner specifika situationer eller omständigheter under dagen där du känner dig stressad.
  • Notera vilka tankar som uppstår i dessa situationer.
  • Praktisera daglig återhämtning för att skapa utrymme mellan situationen och din reaktion.

Arbetsblad & ljudfil