Integritetspolicy

 

Senast uppdaterad: 2023-04-09

Välkommen till Tomas Lydahl AB.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information som samlas in från våra användare och besökare. Vi värdesätter din integritet och strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Genom att använda tjänsterna från Tomas Lydahl AB samtycker du till villkoren som beskrivs i denna policy.

  1. Insamling av information

Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller när du använder våra tjänster. Detta kan inkludera personlig information såsom namn, e-postadress, kontaktinformation och liknande. Vi kan också automatiskt samla in viss information när du besöker vår webbplats, inklusive IP-adress, webbläsartyp, besökstider och annan teknisk data.

  1. Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, svara på dina förfrågningar och tillhandahålla relevant information om våra aktiviteter och initiativ. Vi kan också använda informationen för att analysera trender och förbättra användarupplevelsen.

  1. Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, utom i följande situationer:

  • För att följa lagliga skyldigheter eller svara på rättsliga förfrågningar.
  • För att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet hos [Företaget], liksom rättigheterna, egendomen eller säkerheten hos våra användare eller allmänheten.
  • Vid samarbete med tjänsteleverantörer eller affärspartners som stödjer vår verksamhet och tjänster, förutsatt att de agerar i enlighet med denna integritetspolicy.
  1. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förändring. Endast behöriga individer med ett legitimt behov av tillgång kan komma åt den insamlade informationen.

  1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter, begränsa behandlingen och överföra dina uppgifter till en annan organisation. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

  1. Ändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan uppdateras periodvis. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om hur vi hanterar din information.

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar som rör denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

E-post: tomas@tomaslydahl.se Telefon: 0732-000899

Tack för att du har valt Tomas Lydahl AB. Vi är engagerade i att skydda din integritet och fortsätter att sträva efter att vara transparenta i hur vi hanterar din information.