Höga förväntningar kan
försämra prestationen

Att sätta höga förväntningar på sig själv är ofta sett som en drivkraft mot framgång och personlig utveckling. Men denna strävan efter perfektion kan paradoxalt nog bli vår största fiende. När våra ambitioner och krav på oss själva skjuter i höjden, skapar vi oavsiktligt ett scenario där risken för besvikelse, frustration och irritation är hög. Om vi kontinuerligt inte lever upp till dessa förväntningar, hamnar vi i en nedåtgående spiral av negativa känslor som inte bara påverkar vår självkänsla utan även vår förmåga att prestera.

Denna cykel av höga förväntningar och efterföljande besvikelse skapar en mental och emotionell belastning. I ett tillstånd av frustration och irritation blir vårt arbete och våra ansträngningar ofta sämre. Istället för att agera från en plats av självförtroende och klarhet, agerar vi utifrån ett behov av att kompensera för våra upplevda brister. Denna stress att ständigt leverera på topp leder till en onödig mental belastning, där vi grubblar mer över våra prestationer än att faktiskt njuta av processen och lärandet som följer med den.

Höga förväntningar kan försämra prestationen
Image by Freepik

Att ha höga förväntningar på sig själv är också kontraproduktivt för vår kreativitet och innovationsförmåga.

Däremot, när vi lär oss att släppa dessa höga förväntningar och acceptera att misstag och misslyckanden är en del av lärandeprocessen, finner vi en större känsla av balans och närvaro. Det är från detta tillstånd av acceptans och självmedkänsla som vi verkligen kan prestera på högsta nivå. Att inte ha höga förväntningar på oss själva gör att vi kan närma oss våra uppgifter med ett öppet sinne, vara mer närvarande i nuet och därigenom uppnå bättre resultat.

Således är det viktigt att hitta en sund balans mellan att sträva efter förbättring och att acceptera att vi inte vet inte allt som finns att veta. Genom att sätta realistiska förväntningar på oss själva kan vi undvika den onödiga stressen och pressen som kommer med att försöka uppnå det oåtkomliga. I slutändan är det denna balans som möjliggör verklig tillväxt, tillfredsställelse och en känsla av uppfyllelse i våra strävanden.

Du har redan alla resurser inom dig för att ta dig an livets utmaningar på bästa möjliga sätt, men dessa resurser dyker inte upp när ditt sinne är fyllt av prestationskrav utan träder fram när du släpper dessa.

Tomas Lydahl

Tomas Lydahl

Författare ⎜Föreläsare⎜Executive Coach

Ladda ner ”Tänk om du stressar i onödan” här!